English | Монгол
Facebook Twitter Flickr Linkedin

ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА БА ЭРҮҮЛ МЭНД

Бид эн тэргүүнд хүнийг тавьдаг бөгөөд аюулгүй ажиллагаа, ажилтнуудаа  эрүүл, аюулгүй ажиллах нөхцлөөр хангаж ажиллахад байнга анхаарч, энэ талын бодлогыг байгуулгынхаа нэн тэргүүний зорилт болгон ажиллаж байна.  Үүнийг тулд бид дараах зарчмуудыг баримтлан ажилладаг.

 • Аюулгүй ажиллагаа эрүүл ахуйд тэргүүлэх ач холбогдол өгдөг удирдлагын тогтолцоог бий болгон ажиллах
 • Үйлвэрлэлийн аваар ослыг тэглэх, ажлын байран дахь аюулыг илрүүлэх, эрсдлийн үнэлгээ хийх, хяналтанд авах арга хэмжээг  хэрэгжүүлэх
 • Аюулгүй ажиллах зан үйлийг хэвшүүлж, ажлын зөв дадал соёлыг төлөвшүүлэх
 • Олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааны менежментийн  системийг нэвтрүүлэх
 • Ажлын байрны нөхцлийг тогтмол сайжруулах, ажилчдын эрүүл мэндийг хамгаалах, өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх, ажлын бүтээлийг дээшлүүлэх арга хэмжээг цогцоор нь  авах
 • Аюулгүй ажиллагааны сургалтыг тогтмол системтэй явуулж, ажилчдын мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх

Холбоотой компаниуд

  Биднийг дагахуу

  Алтан Дорнод Монгол компаний тухай шинэ мэдээлэл авах хүсэлтэй бол биднийг дагаарай ...

  • Facebook
  • Twitter
  • Flickr
  • Youtube
  • Linkedin
  Алтан Дорнод Монгол ХХК © 2012 Зохиогчийн бүх эрх хуулиар хамгаалагдсанШидэт шийдэл ХХК бүтээв.